Como un boomerang
Like a Boomerang, 1983/1994 Oil on canvas. 195 x 140 cms.
Cortesía Galería Enrique Guerrero, México D.F.