19.10.11 - Gods, rites and crafts of the prehispanic Mexico

Gods, rites and crafts of the prehispanic Mexico

Figurilla antropomorfa de pie con brazos extendidos
Centro de Veracruz. 600 – 900 DC - Clásico
Arcilla. 48,5 x 31,2 x 11,8 cm
San Juan de Ulúa