19.10.11 - Gods, rites and crafts of the prehispanic Mexico

Gods, rites and crafts of the prehispanic Mexico

Fragmento de pintura mural (reproducción facsimilar)
Las Higueras. 600 – 900 d.C. Clásico tardío
Estuco con pigmentos. 152 x 67 x 73 cm
Museo de Sitio de Higueras