Prensa
11.10.12 - Alberto Giacometti

Alberto Giacometti, "[Le Palais 4 heures du matin]", 1932