19.10.11 - Gods, rites and crafts of the prehispanic Mexico

Gods, rites and crafts of the prehispanic Mexico

Figura antropomorfa de pie con brazos extendidos
Santa Ana (Mata de Caña). 600 – 900 DC - Clásico
Arcilla. 48 x 42 x 21,5 cm
Museo de Antropología de Xalapa