19.10.11 - Gods, rites and crafts of the prehispanic Mexico

Gods, rites and crafts of the prehispanic Mexico

Palma con representación zoomorfa
Centro de Veracruz. 600 – 900 DC - Clásico tardío
Piedra. 16 x 9,9 x 10,1 cm
San Juan de Ulúa