Press
14.01.15 - Cai Guo-Qiang

Cai Guo-Qiang: Elegía, Shanghai, China, 2014